Analiza rynku Powiatu Brzeskiego i miasta Brzeg

Powiat brzeski to obszar, leżący w zachodniej części województwa opolskiego, położony na Nizinie Śląskiej w dorzeczu środkowej Odry. Zajmuje powierzchnię 877 km2, którą zamieszkuje 94 tys. ludzi. Ludność skupiona jest w trzech miastach Brzegu, Grodkowie położonym 20 km od Brzegu oraz Lewinie Brzeskim, położonym 17 km od miasta Brzeg.
W województwie opolskim Powiat  Brzeski stanowi ok. 9% pod względem powierzchni i zaludnienia.
Szczególne znaczenie ma przebiegająca przez teren powiatu autostrada A4, będąca częścią szlaku
komunikacyjnego Berlin-Kijów. Przez teren Powiatu Brzeskiego przebiegają dwie drogi krajowe:

droga krajowa nr 94 relacji Chojnów – Kraków oraz droga krajowa Nr 39 relacji Łagiewniki – Kępno.

Równolegle do autostrady przez Powiat Brzeski przebiega linia kolejowa Opole – Wrocław. Linia ta
jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce. Ważnym szlakiem komunikacyjnym jest również rzeka Odra, chociaż infrastruktura hydrotechniczna nie pozwala na pełne wykorzystanie rzeki.
Powiat Brzeski znacząco wyróżnia się spośród innych powiatów Opolszczyzny i znaczeniem obiektów dziedzictwa kulturowego.
Do najwartościowszych obiektów zabytkowych należą:

 • Zamek Piastów Śląskich – perła renesansu śląskiego,
 • zespół średniowiecznych polichromii (tzw. Szlak Polichromii Brzeskich),
 • ratusz w Brzegu,
 • pochodzący z XVI w., barokowy Kościół pw. Św. Krzyża w Brzegu.

Cechą charakterystyczną Powiatu są duże obszary leśne w tym Stobrawski Park Krajobrazowy.
Stopa  bezrobocia w powiecie brzeskim wynosiła w 2007 roku 21,5 %, co przekładało się na 6688 osób bezrobotnych. Powiat brzeski w województwie opolskim ma największą stopę bezrobocia, o około 10% przekracza średnią wojewódzką i krajową. Większość bezrobotnych stanowią mieszkańcy miast ok.55%.
Powiat posiada duże tereny przeznaczone pod inwestycje. Tereny dawnego lotniska w Skarbimierzu
o powierzchni 400ha stały się miejscem największej inwestycji – fabryki gum do żucia Cadbury. W najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnych inwestorów.
Powiat historycznie przynależny do Dolnego Śląska. Jednakże w aktualnym podziale administracyjnym zawarty w woj opolskim.  Do 31 grudnia 2001 roku Brzeg był również siedzibą
wiejskiej gminy Brzeg przemianowanej na gminę Skarbimierz. Brzeg jest ważnym ośrodkiem
przemysłowym i gospodarczym, zarówno w województwie opolskim jak i w skali całego kraju.
W mieście można wyróżnić :

 • PWC „ODRA”SA – jeden z największych w Polsce producentów wyrobów cukierniczych,
 • „AGROMET PILMET” sp. zo.o – producent maszyn rolniczych,
 • Kruszwica SA Zakłady Tłuszczowe w Brzegu,
 • Brzeska fabryka Silników Elektrycznych „BESEL” S.A Grupa Cantoni,
 • Brzeska Fabryka Pomp i Armatury.

Brzeg wyróżnia się ilością zabytkowych obiektów do których należy zaliczyć :

 • Zamek Piastów Śląskich  z XIII-XVI  wieku zwany Śląskim Wawelem  wzniesiony na miejscu gotyckiego zamku warownego,
 • układ urbanistyczny Starego Miasta , zaprojektowany w 1250 , do dziś zachowany niemal w całości,
 • gotycki kościół pw .Św. Mokołaja (1370-1417),
 • barokowy Kościół Podwyższenia św .Krzyża z XVIII wieku,
 • renesansowy Ratusz – 1570-1577 ,
 • Gimnazjum Piastowskie  – (1564-1596),
 • Brama Odrzańska – fragment dawnych fortyfikacji miejskich,
 • Pomnik Św. Trójcy wybudowany w 1731,
 • Kamienice mieszczańskie usytuowane przy ulicy, Chopina, Jabłkowej w Rynku.