Usługi techniczno – budowlane

•Protokolarne przejęcie dokumentacji technicznej od dotychczasowego zarządcy.
•Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości.
•Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i ich właścicieli.
•Prowadzenie księgi obiektu budowlanego  dokonywanie wpisów przeglądów technicznych, remontów.
•Zlecanie okresowych kontroli stanu technicznego budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
•Planowanie, nadzorowanie i zlecanie prowadzenia remontów (po podjęciu Uchwały przez Wspólnotę) i innych prac budowlanych.
•Zapewnienie utrzymania czystości w nieruchomości wspólnej.