Usługi w zakresie finansowym

•Sporządzanie naliczeń opłat eksploatacyjnych i remontowych w stosunku miesięcznym dla wszystkich lokali.
•Sporządzenie książeczek opłat dla właścicieli mieszkań.
•Prowadzenie bieżącej ewidencji wpłat członków Wspólnoty z wyodrębnieniem kosztów:
-eksploatacyjnych,
-korzystania z mediów (zużycia wody, wywozu nieczystości, zużycia energii elektrycznej w części wspólnej),
-centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
-funduszu remontowego,
-bieżącą ewidencję kosztów remontu bieżącego i konserwacji części wspólnej,
-sporządzenia rocznego rozliczenia dochodów i kosztów Wspólnoty.