Usługi formalno – prawne

•Otwarcie kont bankowych w tym:
-konta eksploatacyjnego do obsługi bieżących kosztów utrzymania budynku,
-konta remontowego do gromadzenia środków na remont budynku. Negocjowanie warunków cenowych prowadzenia kont bankowych.
•Zawarcie umów z dostawcami mediów do nieruchomości wspólnej (wody, energii elektrycznej, cieplnej odbiór nieczystości) oraz umów na wykonanie usług (konserwacji, przeglądów specjalistycznych, konserwatorskich, remontowych).
•Ubezpieczenie nieruchomości w zakresie podstawowym i  od odpowiedzialności cywilnej.
•Sporządzanie sprawozdań określonych przepisami Min. Finansów (CIT-8, CIT – 8 0)