Selektywna zbiórka odpadów

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
ODPADY SZKLANE
Tutaj wrzucamy:

– butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

– butelki po napojach alkoholowych

– szklane opakowania po kosmetykach

Tutaj nie rzucamy:

– szkła stołowego, fajansu, porcelany, ceramiki

– luster, szkła okiennego

– żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych

– szkła żaroodpornego

– doniczek

– szkła okularowego

– ekranów i lamp telewizyjnych

– szyb samochodowych

PAMIĘTAJ! Nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Nie ma obowiązku mycia odpadów szklanych.
ODPADY BIO
Tutaj wrzucamy:

– obierki, resztki warzyw i owoców

– fusy po kawie i herbacie

– skorupki jajek i łupiny orzechów

– resztki jedzenia pochodzenia roślinnego

– części roślinne ( kwiaty doniczkowe i cięte)

– ściętą trawę, liście, gałęzie drzew i krzewów

– papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki, chusteczki

– popiół drzewny

Tutaj nie wrzucamy:

– resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego

– resztek mięsa i kości

– odchodów zwierzęcych

– popiołów z pieca, kominka, papierosów, tytoniu

– roślin zaatakowanych chorobami

– piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach

– pełnych papierowych worków z odkurzacza

PAMIĘTAJ! Odpady wrzucaj bezpośrednio do pojemnika bez używania worków foliowych.
TWORZYWA SZTUCZNE, MAKULATURA, ZŁOM, OPAKOWANIA ALUMINIOWE
Tutaj wrzucamy:

– plastiki w tym:

– butelki po napojach

– butelki po płynach chemii gospodarczej

– plastikowe zakrętki

– plastikowe torebki, worki, reklamówki

– makulatura, w tym: gazety, czasopisma, książki, pudełka tekturowe

– metale

– puszki po napojach i konserwach

-drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle

– opakowania aluminiowe, odpady opakowaniowe

Tutaj nie wrzucamy:

– butelek i pojemników z zawartością

– butelek i pojemników po olejach spożywczych, chłodniczych, silikonowych

– opakowań po lekach

– zabawek, sprzętu agd, styropianu

– pojemników po wyrobach garmażeryjnych

– papieru zbrudzonego i tłustego

– pieluch jednorazowych i innych artykułów higienicznych

– worków po cemencie, tapet

– opakowań po aerozolach, puszek po farbach

– baterii

ODPADY ZMIESZANE POJEMNIKI KOLORU CZARNEGO LUB SZAREGO
Tutaj wrzucamy:

Wszystkie odpady, które nie pasują do pojemnika zielonego, żółtego i brązowego, np.

– pampersy

– resztki jedzenia pochodzenia nieroślinnego

– resztki mięsa i kości

– odchody zwierzęce

– popioły z pieca, kominka, papierosów, tytoniu

– rośliny zaatakowane chorobami

– piasek i sorbenty dla kotów, zanieczyszczone trociny po zwierzętach

– pełne papierowe worki z odkurzacza

Tutaj nie wrzucamy:

– odpadów niebezpiecznych np. baterii, akumulatorów, przeterminowanych i niewykorzystanych leków i opakowań po chemikaliach

– zużytych opon

– odpadów remontowych i budowlanych

– odpadów wielogabarytowych

– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

BRAK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
ODPADY ZMIESZANE POJEMNIKI KOLORU CZARNEGO LUB SZAREGO
Tutaj wrzucamy:

Wszystkie odpady z wyjątkiem wymienionych obok.

Tutaj nie wrzucamy:

– odpadów niebezpiecznych np. baterii, akumulatorów, przeterminowanych i niewykorzystanych leków i opakowań po chemikaliach

– zużytych opon

– odpadów remontowych i budowlanych

– odpadów wielogabarytowych

– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
PSZOK zorganizowany  został na terenie Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Saperskiej 1.

Wysegregowane odpady komunalne będą przyjmowane nieodpłatnie

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 12:00.

Tutaj można oddawać:

– opakowania z makulatury, kartonu i tektury

– opakowania wielomateriałowe

– tworzywa sztuczne

– odpady biodegradowalne w tym zielone

– szkło i opakowania szklane

– metale

– przeterminowane leki i chemikalia

– odpady niebezpieczne; m.in. świetlówki, żarówki, przepracowane oleje silnikowe w opakowaniach oryginalnych

– zużyte baterie i akumulatory

– zużyte opony

– meble i inne odpady wielogabarytowe

– odpady budowlane i rozbiórkowe

Tutaj nie będą przyjmowane:

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych (np. ogrody działkowe)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *