• Selektywna zbiórka odpadów

   

  SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
  ODPADY SZKLANE
  Tutaj wrzucamy:

  – butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

  – butelki po napojach alkoholowych

  – szklane opakowania po kosmetykach

  Tutaj nie rzucamy:

  – szkła stołowego, fajansu, porcelany, ceramiki

  – luster, szkła okiennego

  – żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych

  – szkła żaroodpornego

  – doniczek

  – szkła okularowego

  – ekranów i lamp telewizyjnych

  – szyb samochodowych

  PAMIĘTAJ! Nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Nie ma obowiązku mycia odpadów szklanych.
  ODPADY BIO
  Tutaj wrzucamy:

  – obierki, resztki warzyw i owoców

  – fusy po kawie i herbacie

  – skorupki jajek i łupiny orzechów

  – resztki jedzenia pochodzenia roślinnego

  – części roślinne ( kwiaty doniczkowe i cięte)

  – ściętą trawę, liście, gałęzie drzew i krzewów

  – papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki, chusteczki

  – popiół drzewny

  Tutaj nie wrzucamy:

  – resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego

  – resztek mięsa i kości

  – odchodów zwierzęcych

  – popiołów z pieca, kominka, papierosów, tytoniu

  – roślin zaatakowanych chorobami

  – piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach

  – pełnych papierowych worków z odkurzacza

  PAMIĘTAJ! Odpady wrzucaj bezpośrednio do pojemnika bez używania worków foliowych.
  TWORZYWA SZTUCZNE, MAKULATURA, ZŁOM, OPAKOWANIA ALUMINIOWE
  Tutaj wrzucamy:

  – plastiki w tym:

  – butelki po napojach

  – butelki po płynach chemii gospodarczej

  – plastikowe zakrętki

  – plastikowe torebki, worki, reklamówki

  – makulatura, w tym: gazety, czasopisma, książki, pudełka tekturowe

  – metale

  – puszki po napojach i konserwach

  -drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle

  – opakowania aluminiowe, odpady opakowaniowe

  Tutaj nie wrzucamy:

  – butelek i pojemników z zawartością

  – butelek i pojemników po olejach spożywczych, chłodniczych, silikonowych

  – opakowań po lekach

  – zabawek, sprzętu agd, styropianu

  – pojemników po wyrobach garmażeryjnych

  – papieru zbrudzonego i tłustego

  – pieluch jednorazowych i innych artykułów higienicznych

  – worków po cemencie, tapet

  – opakowań po aerozolach, puszek po farbach

  – baterii

  ODPADY ZMIESZANE POJEMNIKI KOLORU CZARNEGO LUB SZAREGO
  Tutaj wrzucamy:

  Wszystkie odpady, które nie pasują do pojemnika zielonego, żółtego i brązowego, np.

  – pampersy

  – resztki jedzenia pochodzenia nieroślinnego

  – resztki mięsa i kości

  – odchody zwierzęce

  – popioły z pieca, kominka, papierosów, tytoniu

  – rośliny zaatakowane chorobami

  – piasek i sorbenty dla kotów, zanieczyszczone trociny po zwierzętach

  – pełne papierowe worki z odkurzacza

  Tutaj nie wrzucamy:

  – odpadów niebezpiecznych np. baterii, akumulatorów, przeterminowanych i niewykorzystanych leków i opakowań po chemikaliach

  – zużytych opon

  – odpadów remontowych i budowlanych

  – odpadów wielogabarytowych

  – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  BRAK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
  ODPADY ZMIESZANE POJEMNIKI KOLORU CZARNEGO LUB SZAREGO
  Tutaj wrzucamy:

  Wszystkie odpady z wyjątkiem wymienionych obok.

  Tutaj nie wrzucamy:

  – odpadów niebezpiecznych np. baterii, akumulatorów, przeterminowanych i niewykorzystanych leków i opakowań po chemikaliach

  – zużytych opon

  – odpadów remontowych i budowlanych

  – odpadów wielogabarytowych

  – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
  PSZOK zorganizowany  został na terenie Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Saperskiej 1.

  Wysegregowane odpady komunalne będą przyjmowane nieodpłatnie

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 12:00.

  Tutaj można oddawać:

  – opakowania z makulatury, kartonu i tektury

  – opakowania wielomateriałowe

  – tworzywa sztuczne

  – odpady biodegradowalne w tym zielone

  – szkło i opakowania szklane

  – metale

  – przeterminowane leki i chemikalia

  – odpady niebezpieczne; m.in. świetlówki, żarówki, przepracowane oleje silnikowe w opakowaniach oryginalnych

  – zużyte baterie i akumulatory

  – zużyte opony

  – meble i inne odpady wielogabarytowe

  – odpady budowlane i rozbiórkowe

  Tutaj nie będą przyjmowane:

  Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych (np. ogrody działkowe)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *